Rozpis


Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačního běhu

Pořadatelský subjekt:

SK ALteam (ASU)

Datum:

sobota 8. 4. 2006

Centrum:

Kouty (6 km J od Ledče nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod)

Program:

8:30 - 10:00

prezentace

11:00

start 00, intervalový pro všechny kategorie

15:00

vyhlášení výsledků M ČR a Veteraniády ČR

Kategorie:

Mistrovství ČR na DT, Veteraniáda ČR na DT
D18, D20, D21, H18, H20, H21
D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, H55, H60

Liga Vysočina
D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D45C, D55C
H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H86

HDR - trať pro děti s doprovodem (bude fáborkovaná)
TPR - trať pro příchozí

Předpokládané časy:

dle platného Soutěžního řádu pro OB ( pro kategorie M ČR a Veteraniády ČR) a Soutěžního řádu Ligy Vysočiny (pro kategorie Ligy Vysočiny)

Přihlášky:

přes přihláškový systém:
pro M ČR a Veteraniádu ČR na dlouhé trati:
http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?BezTestu=1&idKalendar=6
pro Ligu Vysočiny (oblastní žebříček):
http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?BezTestu=1&idKalendar=77
Výjimečně e-mailem na d.ales@worldonline.cz.
Přihláška e-mailem je přijata až po obdržení potvrzení (reply).
Přihlášky za základní startovné do 25.3.2006.
Po tomto termínu za dvojnásobné startovné, dle možností pořadatele a to pouze do termínu zveřejnění startovní listiny.
Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášky zasílejte ve formátu ČSOB.

Informace:

http://dt.aljosa.org nebo d.ales@worldonline.cz nebo 777 564 377 (David Aleš)

Vklady:

kategorie M ČR (DH18 - DH21)

150,- Kč

kategorie Veteraniády ČR (DH35 - DH55, H60)

130,- Kč

kategorie žactva Ligy Vysočiny (DH10N, HDR, DH10C-14C)

25,- Kč

kategorie dospělých Ligy Vysočiny (DH16-DH55, H86, P)

40,- Kč


Veškeré vklady zasílejte na účet:

Název účtu:

SK ALteam

Číslo účtu:

172435721/0600

Banka:

GE Money bank, pob. Šumperk

Var. symbol:

číslo oodílu v adresáři ČSOB

Vzdálenosti:

centrum - start

do 1,5 km

centrum - cíl

0 km

Mapa:

Melechov, 1 : 15 000, E = 5 m, formát A3, hl. kartograf M. Kratochvíl.
Stav březen 2006. Mapa bude upravena vodovzdorně.

Terén:

zvlněný, množství kamenů, kamenných polí, množství komunikací, částečně hustníky, paseky, prostor nebyl v minulosti použit pro OB

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Použitý systém ražení:

elektronický - SportIdent

Občesrtvení:

na trati pro M ČR a Veteraniádu, po doběhu v cíli a v areálu centra závodů bude bufet a restaurace

Funkcionáři:

ředitel:

David Aleš, R1

hlavní rozhodčí:

Petr Hynek, R1

stavitel tratí:

David Aleš, R1

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu OB 2006.


Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 8. 2. 2006.  Šumperk, 1. února 2006

David Aleš
ředitel závodů

Petr Hynek
hlavní rozhodčí
Rozpis ke stažení ve formátu *.doc.